MENY

VILLKOR WORKSHOP / KURS

Som deltagare på workshop/kurs med Fotograf Maria Lindberg gäller följande:


  • Anmälan är bindande. Vid anmälan faktureras antingen hela eller 50 % av beloppet (se vad som gäller i beskrivningen för just den workshop du ska gå) med 10 dagar betalningstid. Vid uppdelning av betalningen ska resterande belopp betalas senast två månader innan workshopen. Betalningarna är inte återbetalningsbara. Om du behöver hoppa av kursen måste du sälja din plats för att få tillbaka dina pengar. Om du behöver hjälp med att hitta en ersättare som vill köpa din plats kan Maria Lindberg hjälpa till, men det kostar en avgift på 900 kr + moms. Hittar Maria Lindberg en ersättare åt dig betalas pengarna tillbaka minus avgiften på 900 kr + moms. Du har ångerrätt på 14 dagar från det att du anmält dig, i enlighet med Lagen om distansavtal.


  • Informationen Fotograf Maria Lindberg delar med sig av vid denna workshop är för enskilt bruk och får inte säljas vidare. Därför är videoupptagning förbjuden i samband med workshopen och deltagare får inte själva hålla kurser där de delar informationen från den här workshopen.

  • Kursledaren lär, beroende på kurs, ut fotografering, redigering och företagande. Tanken med kursen är att du ska ta med dig ny kunskap, inspiration och erfarenhet så att du kan skapa egna bilder och växa som fotograf. Kursen är inte tänkt som ett sätt att bygga upp din portfolio.
  • Vid publicering av bilder från denna workshop på sociala medier (instagram, facebook etc) samt på kursdeltagarens egen hemsida eller blogg ska det tydligt framgå att bilden är tagen vid en workshop med Fotograf Maria Lindberg. Tagga gärna min facebooksida eller instagram!

  • Bilder fotograferade vid denna workshop får inte säljas/skänkas till tredje part eller användas av kursdeltagare i utställningar, utbildning, fototävlingar eller i andra sammanhang som kan anses likställt med dessa. Upphovsrätten till bilden tillfaller enligt lag alltid den som tagit bilden, men det kreativa upplägget (modeller, kläder, rekvisita, val av plats, användning av ljus, posering och sättande av scenen) är skapat av Fotograf Maria Lindberg.

  • Förkunskaper: Du ska kunna hantera din systemkamera. Maria ger gärna råd angående inställningar i olika situationer under kursen, men du behöver ha grundläggande kunskap om hur bländare, slutartid etc fungerar. Du som deltagare behöver kunna grunderna i Lightroom och veta hur lager, lagermasker och de vanligaste verktygen i Photoshop fungerar, för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. Kan du inte programmen har du möjlighet att lära dig dem antingen genom kurs hos Maria inför workshopen eller via kurser som Maria rekommenderar på Moderskeppet.


Avbokning/sjukdom
Kunden kan inte kräva ersättning i händelse av att Fotograf Maria Lindberg drabbas av sjukdom/sjukdomsvistelse/familjetragedi/pandemi eller likställd händelse och därmed ej kan utföra uppdraget på utsatt datum. Istället bokas ett nytt datum in för kursen.
Skulle kursen helt ställas in på grund av att Fotograf Maria Lindberg drabbas av sjukdom/familjetragedi/dödsfall har kunden rätt att återkräva hälften av deltagaravgiften.

Lagring av personuppgifter – i enlighet med GDPR
Fotograf Maria Lindberg lagrar och sparar personuppgifter enligt följande:
• Namn, adress, telefonnr, mejladress och fakturor. Detta för att kunna följa bokföringslagen och underlätta framtida transaktioner mellan kund och fotograf.
• Ovanstående personuppgifter sparas på lösenordsskyddad dator och hårddiskar på företaget Fotograf Maria Lindberg samt i lösenordsskyddad molntjänst och lösenordsskyddad mejltjänst.
• Personuppgifter sparas i 20 år eller så länge kundkontakten fortgår
• Som kund har du möjlighet att få dina personuppgifter (förutom de uppgifter som måste lagras enligt bokföringslagen) raderade från ovanstående register. Kontakta i så fall Fotograf Maria Lindberg med denna förfrågan.

Försäkring
Fotograf Maria Lindberg har Ansvarsförsäkring. Varje deltagare ansvarar själv för att ha personlig olycksfallsförsäkring samt försäkrad kamerautrustning, dator och övrig utrustning.