MENY

Vilka vi är

Fotograf Maria Lindberg
Vår webbplatsadress är: https://www.fotografmarialindberg.se.
E-post: maria@fotografmarialindberg.se
Kontaktperson: Maria Lindberg
Orgnr: 831024-2709

Beställning

Myndig ålder, 18 år, eller eller målsmans tillåtelse krävs för att få genomföra en beställning.

Du får en automatisk orderbekräftelse på ditt köp till den mejladress du angivit.

Vid fel i orderbekräftelsen, kontakta Fotograf Maria Lindberg omedelbart på maria@fotografmarialindberg.se, så att det kan rättas till innan ordern packas och skickas.

Har du inte fått någon orderbekräftelse? Kontakta Fotograf Maria Lindberg på maria@fotografmarialindberg.se (kolla först skräppostmappen, orderbekräftelsen kan hamnat där).

Priser & betalning

Pris anges i svenska kronor, SEK, inklusive moms. I kundvagnen syns totalt priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Med reservation för eventuella fel i prissättning av varor.

Följande betalningsmöjligheter finns:

– Swish. Följ betalningsinstruktionerna och betala med din swish-app.

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (gäller ej företag) rätt att ångra köpet genom att meddela Fotograf Maria Lindberg detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du skicka tillbaka varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden.

Du har inte ångerrätt om:

Varan har använts under ångerfristen eller förseglingen har brutits.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Kontakta alltid Fotograf Maria Lindberg innan du påbörjar en retur av ångrade varor!

Personuppgifter & Cookies

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till Fotograf Maria Lindbergs, Facebooks och Googles användning av cookies på min webbplats.

Cookies används för att ge dig en bättre upplevelse och service. En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator (med dator avses även läsplatta och smarttelefon) och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats.

Det främsta syftet med mitt användande av cookies är att underlätta analyser av trafiken på min webbplats, marknadsföring samt förbättra min kundservice.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. 
Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.
Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post: maria@fotografmarialindberg.se

Leveranser

Fotograf Maria Lindberg behandlar normalt din order inom en 7 arbetsdagar (vardag) från det att du gjort din beställning.

Fraktkostnad är 175 SEK.

Leveranstiden är inom 4 veckor (obs! Ungefärlig tid)

Kontrollera alltid din leverans när du mottagit den! Att du fått allt som du beställt samt att inget är skadat.

Om ditt paket är skadat när du tar emot ska du ange skadan på fraktsedeln INNAN du kvitterar ut det.

Om varorna i paketet är skadade, och skadan syns först efter du tagit emot och öppnat paketet så måste du anmäla skadan till Fotograf Maria Lindberg så fort som möjligt, senast 3 dagar efter mottagandet.

Returer

Vill du resonera en vara bekostar du själv returfrakten, om inte varan är defekt eller felpackad. Returer ska skickas som brev eller paket. Returen tas ej emot om den skickas mot postförskott eller vid för lite frankering. 

Kontakta alltid Fotograf Maria Lindberg vid byte eller returer, INNAN du skickar returen, och ange orsak.

Skicka returer till:

Fotograf Maria Lindberg

Blädingeås Bromon 1

34252 Vislanda

Återbetalningsskyldighet

Fotograf Maria Lindberg ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då varan återlevererats till Fotograf Maria Lindberg. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Här kan du läsa mer om e-handelslagen: https://www.hallakonsument.se/lagar/e-handelslagen/

Ej utlösta paket

Om Kunden ej hämtar ut sitt beställda paket debiteras Kunden med en serviceavgift på 500 kr.

FORCE MAJEUR

Om Fotograf Maria Lindberg drabbas av sjukdom/sjukdomsvistelse/familjetragedi/naturkatastrof eller annan likställd oförutsedd händelse befrias Fotograf Maria Lindberg från att fullgöra ingång avtal.

Övrigt

Fotograf Maria Lindberg förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om en vara har utgått, har Fotograf Maria Lindberg rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp.

Med reservation för eventuella fel i beskrivande text, prissättning eller dylikt.


Villkor för FOTOGRAFERING 

Anlitad fotograf

Maria Lindberg                                                

Blädingeås Bromon 1

34252 Vislanda                                                                                          

0730-466857

fotograf.marialindberg@gmail.com                                                                                        

Innehar F-skattesedel med org.nr 831024-2709

Efter fotograferingen väljer fotografen ut det antal bilder som ingår i av Kunden valt fotopaket och som håller högst standard och redigerar dessa i sin speciella bildstil. Bilerna levereras efter cirka tre veckor per mejl. Kunden kan sedan utifrån dessa bilder välja bilder för förstoring och andra fotoprodukter. Eventuellt album skickas också för digitalt påseende innan beställning.

I fotopaketet ingår tid för fotografering, redigering av bilderna samt webbilder (dvs lågupplösta digitala foton, med diskret logga i ena hörnet, som passar på ex facebook eller som födelsedagsannons i tidningen och till att göra 10×15 cm utskrifter av).

I redigeringsarbetet gör Fotografen viss retuschering vid behov. Om Kunden efter leverans har önskemål om mer omfattande retuschering kan detta beställas av Fotografen enligt gällande timarvode.

Utöver det som ingår i paketet kan kunden beställa till önskat antal förstoringar, canvas, träblock och album i valfri storlek. Kostnad för förstoringar, album och andra produkter tillkommer utöver det valda paketpriset.

All betalning sker i förväg enligt faktura, även för beställda produkter. Dessa kundanpassade produkter innefattas ej av ångerrätt och är ej återbetalningsbara.

Fotograferingen anses som fullt ut bokad först när betalning skett. Detta avtal godkänns av kunden genom genomförande av betalningen.

Vid eventuell avbokning närmare än två månader innan arbetsdatum ska kunden erlägga 50% av överenskommet pris.

Äganderätt och användningsrätt

• Äganderätten tillfaller enligt lag alltid bildens upphovsman. Allt bildmaterial är således fotografens egendom.

• Kunden har full användningsrätt för privat bruk. 

• Fotografen kan ge råd i val av utskrifter och hantera all beställning av förstoringar, tackkort, fotoböcker och andra produkter åt kunden mot ersättning enligt prislista. 

• Vid användning av bilderna på internet ska Fotografens namn skrivas ut samt länk till Fotografens facebooksida, instagramkonto eller hemsida www.fotografmarialindberg.se läggas till.

• Bilderna får inte ändras eller redigeras av någon annan än Fotografen. 

• Bilderna får inte säljas vidare eller användas i kommersiellt syfte (t.ex. reklam) utan fotografens godkännande. 

• Fotografen får använda framställt material i egen verksamhet, bl.a. i fysisk portfolio, marknadsföring, tryckt material, tävlingar, utställningar, utbildning och på internet (blogg, hemsida, facebook etc.) samt i andra sammanhang som kan anses likställt med dessa. Om Kunden ej önskar bli taggad i bilder på sociala medier måste Kunden informera Fotografen om detta senast vid fototillfället.

• Fotografen får lämna vidare bilder till publicering hos producenter av kläder (exempelvis gravidklänningar) för marknadsföring av dessa kläder, i de fall kunden har lånat kläder.

• Kunden ansvarar själv för att spara bilderna på ett säkert sätt. Gärna både på extern hårddisk och i någon molntjänst. Fotografen erbjuder lagring av bilder i 50 år, men ansvarar ej för bildmaterial som förstörts pga dataförlust eller yttre påverkan. Lagringsansvaret upphör om fotografen avlider, går i konkurs eller drabbas av allvarlig långvarig sjukdom eller familjetragedi. Fotografen sparar inte alla raw-filer, utan enbart de som redigerats och levererats som jpg-filer till kund.

Hämtning av produkter

Om Kunden beställer produkter hämtas dessa hos Fotografen. Detta för att undvika risken för transportskador. Produkterna kan skickas, men då står kunden för fraktkostnad och risk.

Lagring av personuppgifter – i enlighet med GDPR

Med godkännande av detta avtal godkänner kunden att Fotograf Maria Lindberg lagrar och sparar personuppgifter enligt följande:

• Namn, adress, telefonnr, mejladress, fakturor och avtal. Detta för att kunna följa bokföringslagen och underlätta framtida transaktioner mellan kund och fotograf, samt förse kunden med nyhetsutskick per mejl.

•  Redigerade bilder och dess rawfiler. Detta för att kunna erbjuda kunden förstoringar och andra produkter i framtiden.

• Ovanstående personuppgifter sparas på lösenordsskyddad dator och hårddiskar på företaget Fotograf Maria Lindberg samt i lösenordsskyddad molntjänst och lösenordsskyddad mejltjänst.

• Personuppgifterna sparas så länge som kundrelationen pågår, det vill säga så länge som fotografen har lagringsansvar.

• Fotograf Maria Lindbergs studio ligger i anslutning till privatbostaden och parkering sker på gårdsplanen i anslutning till ladugård och maskinhall. Området vid gårdsplan och ladugård kameraövervakas pga av inbrottförsök och stöldrisk. All rörelse på gårdsplanen registreras av kameran. Övervakningsfilmen lagras på lösenordsskyddad app på två lösenordsskyddade telefoner och raderas automatiskt efter en vecka.

• Som kund har du möjlighet att få dina personuppgifter (förutom de uppgifter som måste lagras enligt bokföringslagen) raderade från ovanstående register. Kontakta i så fall Fotograf Maria Lindberg med denna förfrågan.

Avbokning/sjukdom

Beställaren/kunden kan inte kräva ersättning i händelse av att fotografen drabbas av sjukdom/sjukdomsvistelse/familjetragedi och därmed ej kan utföra uppdraget. Istället bokas ett nytt datum för fotografering in.

Om omständigheter utan fotografens kontroll uppstår så att bilder inte kan levereras, exempelvis stöld, bokas ett nytt datum för fotografering in. Inga ytterligare krav kan riktas mot fotografen.

Vid riklig nederbörd eller sjukdom kan fotograferingen behöva bokas om till annat datum. Fotografen och kunden kommer gemensamt fram till ett datum som passar båda, i så nära anslutning som möjligt till det ordinarie fotodatumet.

Fotografen ansvarar inte för skador under fotograferingen. Kunden ansvarar själv för att ha en giltig olycksfallsförsäkring.