MENY

ALLMÄNNA VILLKOR
Fotografering hos/med Fotograf Maria Lindberg

 

Betalning

All betalning sker i förväg enligt faktura, även för beställda produkter. Dessa kundanpassade produkter innefattas ej av ångerrätt och är ej återbetalningsbara.

Fotograferingen anses som fullt ut bokad först när betalning skett. 

 

Äganderätt och användningsrätt

• Äganderätten tillfaller enligt lag alltid bildens upphovsman. Allt bildmaterial är således Fotografens egendom och lagras av Fotografen för framtida användning av både Fotografen och Kunden.

• Kunden har full användningsrätt för privat bruk.

• Fotografen kan ge råd i val av utskrifter och hantera all beställning av förstoringar, tackkort, fotoböcker och andra produkter åt kunden mot ersättning enligt prislista.

• När Kunden publicerar bilderna på internet ska Fotografens namn skrivas ut samt länk till Fotografens facebooksida, instagramkonto eller hemsida www.fotografmarialindberg.se läggas till.

• Bilderna får inte ändras eller redigeras av någon annan än Fotografen.

• Bilderna får inte säljas vidare eller användas i kommersiellt syfte (t.ex. reklam) utan fotografens godkännande.

• Fotografen får använda framställt material i egen verksamhet, bl.a. i fysisk portfolio, marknadsföring, tryckt material, tävlingar, utställningar, utbildning och på internet (blogg, hemsida, facebook etc.) samt i andra sammanhang som kan anses likställt med dessa. Om Kunden ej önskar bli taggad i bilder på sociala medier måste Kunden informera Fotografen om detta senast vid fototillfället.

• Fotografen får lämna vidare bilder till publicering hos producenter av kläder (exempelvis gravidklänningar) för marknadsföring av dessa kläder, i de fall kunden har lånat kläder.

• Kunden ansvarar själv för att spara bilderna på ett säkert sätt. Gärna både på extern hårddisk och i någon molntjänst.

 

Retuschering

I redigeringsarbetet gör Fotografen viss retuschering vid behov. Om Kunden efter leverans har önskemål om mer omfattande retuschering kan detta beställas av Fotografen på löpande räkning vid vald tid gällande timarvode.

Timarvode för retuschering av fotografier: 1125 kr (inkl moms) per timme

 

Produkter

Utöver det som ingår i paketet kan kunden beställa till önskat antal förstoringar, tavlor, träblock och album i valfri storlek, samt även högupplösta filer. Kostnad för produkter och högupplösta filer tillkommer utöver det valda paketpriset.

Av Kunden beställda produkter hämtas hos Fotografen. Detta för att undvika risken för transportskador. Produkterna kan skickas, men då står kunden för fraktkostnad och ansvaret för produkterna övergår från Fotografen till Kunden när Fotografen har lämnat in dem hos leverantörsfirman.

 

Lagring av personuppgifter – i enlighet med GDPR

Fotograf Maria Lindberg lagrar och sparar personuppgifter enligt följande:

Namn, adress, telefonnr, mejladress, fakturor och avtal. Detta för att kunna följa bokföringslagen och underlätta framtida transaktioner mellan kund och fotograf, samt förse kunden med nyhetsutskick per mejl.

Redigerade bilder och dess rawfiler. Detta för att kunna erbjuda kunden förstoringar och andra produkter i framtiden.

• Ovanstående personuppgifter sparas på lösenordsskyddad dator och hårddiskar på företaget Fotograf Maria Lindberg samt i lösenordsskyddad molntjänst och lösenordsskyddad mejltjänst.

• Personuppgifterna sparas så länge som kundrelationen pågår, det vill säga så länge som fotografen lagrar bilderna.

• Fotograf Maria Lindbergs studio ligger i anslutning till privatbostaden och parkering sker på gårdsplanen i anslutning till ladugård och maskinhall. Området vid gårdsplan och ladugård kameraövervakas pga av inbrottförsök och stöldrisk. All rörelse på gårdsplanen registreras av kameran. Övervakningsfilmen lagras på lösenordsskyddad app på två lösenordsskyddade telefoner och raderas automatiskt efter en vecka.

• Som kund har du möjlighet att få dina personuppgifter (förutom de uppgifter som måste lagras enligt bokföringslagen) raderade från ovanstående register. Kontakta i så fall Fotograf Maria Lindberg med denna förfrågan.

 

Ombokning/sjukdom

Beställaren/kunden kan inte kräva ersättning i händelse av att fotografen drabbas av sjukdom/sjukdomsvistelse/familjetragedi och därmed ej kan utföra uppdraget. Istället bokas ett nytt datum för fotografering in.

Om omständigheter utan fotografens kontroll uppstår så att bilder inte kan levereras, exempelvis stöld, bokas ett nytt datum för fotografering in. Inga ytterligare krav kan riktas mot fotografen.

Vid riklig nederbörd eller sjukdom (hos antingen Kund eller Fotograf) kan fotograferingen behöva bokas om till annat datum. Fotografen och kunden kommer gemensamt fram till ett datum som passar båda, i så nära anslutning som möjligt till det ordinarie fotodatumet. Fotograferingen skall genomföras inom ett år från första bokningsdatum.
Kunden har rätt att omboka, men inte avboka, vid sjukdom.

 

Ansvar och försäkring

Fotografen ansvarar inte för skador på person eller egendom under fotograferingen.

Kunden ansvarar själv för att ha en giltig olycksfallsförsäkring.

Kunden blir ersättningsskyldig gentemot Fotografen om skada uppstår på Fotografens egendom eller person i samband med att Kunden agerat vårdlöst.