MENY

VILLKOR – Workshop Magiska Bilder med Fotograf Maria Lindberg & Fotograf Frida Nolin, i Stavanger, Norge

Som deltagare på workshopen Magiska bilder gäller följande:

 • Vid publicering av bilder från denna workshop på sociala medier (instagram, facebook etc) samt på kursdeltagarens egen hemsida eller blogg ska det tydligt framgå att bilden är tagen vid en workshop med Fotograf Maria Lindberg och Fotograf Frida Nolin. Tagga gärna våra respektive facebooksidor eller instagram!

  Bilder fotograferade vid denna workshop får inte säljas/skänkas till tredje part eller användas av kursdeltagare i utställningar, utbildning, fototävlingar eller i andra sammanhang som kan anses likställt med dessa. Upphovsrätten till bilden tillfaller enligt lag alltid den som tagit bilden, men det kreativa upplägget (modeller, kläder, rekvisita, val av plats, användning av ljus, posering och sättande av scenen) är skapat av Fotograf Maria Lindberg och Frida Nolin.
 • Informationen Fotograf Maria Lindberg och Fotograf Frida Nolin delar med sig av vid denna workshop är för enskilt bruk och får inte säljas vidare. Därför är videoupptagning förbjuden i samband med workshopen och deltagare får inte själva hålla kurser där de delar informationen från denna workshop två år från denna workshops genomförande.

 • Du måste bo och verka utanför en 10 mils radie från Stavanger för att få delta på den här workshopen.
 • Anmälan är bindande. Vid anmälan faktureras 50 % av beloppet från respektive fotograf. Betalningarna är inte återbetalningsbara. Om du behöver hoppa av kursen måste du sälja din plats för att få tillbaka dina pengar. Om du behöver hjälp med att hitta en ersättare som vill köpa din plats kan Maria Lindberg och Frida Nolin hjälpa till, men det kostar en avgift på 900 SEK + moms. Hittar Maria Lindberg en ersättare åt dig betalas pengarna tillbaka minus avgiften på 900 SEK+ moms. Du har ångerrätt på 14 dagar från det att du anmält dig, i enlighet med Lagen om distansavtal.


 • Förkunskaper: Du ska kunna hantera din systemkamera. Kursledarna ger gärna råd angående inställningar i olika situationer under kursen, men det finns inte utrymme för att förklara hur bländare, slutartid etc fungerar. Du som deltagare ska kunna grunderna i Photoshop för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

  Avbokning/sjukdom

 • Kunden kan inte kräva ersättning i händelse av att någon av kursledarna drabbas av sjukdom/sjukdomsvistelse/familjetragedi  eller liknande händelse och därmed ej kan utföra uppdraget. Istället bokas ett nytt datum in eller får kunden tillbaka sin summa som de betalt in.


  Lagring av personuppgifter – i enlighet med GDPR

 • Fotograf Maria Lindberg och Fotograf Frida Nolin lagrar och sparar personuppgifter enligt följande:
 • Namn, adress, telefonnr, mejladress och fakturor. Detta för att kunna följa bokföringslagen och underlätta framtida transaktioner mellan kund och fotograf.
 • Ovanstående personuppgifter sparas på lösenordsskyddad dator och hårddiskar på respektive företag Fotograf Maria Lindberg samt i lösenordsskyddad molntjänst och lösenordsskyddad mejltjänst.
 • Som kund har du möjlighet att få dina personuppgifter (förutom de uppgifter som måste lagras enligt bokföringslagen) raderade från ovanstående register. Kontakta i så fall Fotograf Maria Lindberg och/eller Frida Nolin med denna förfrågan.